Wersje językowe
PL/ENG
fx-lang
Waluty

BEZPŁATNA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI | DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA DODAJEMY PRÓBKI

Regulamin sklepu LostwithBotanicals.com

 

Regulamin sklepu internetowego Lost with Botanicals

www.LostwithBotanicals.com

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.LostwithBotanicals.com (Sklep Internetowy).

I. Postanowienia wstępne
1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Rebelique Anna Kuczer-Ślepaczuk z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Wąwozowej 18 lok. 127, zarejestrowana w CEIDG pod numerem identyfikacyjnym NIP: 5372135526, REGON: 362699287, e-mail: shop@lostwithbotanicals.com (Właściciel LostwithBotanicals.com).
2. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II. Definicje
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, liczbę Towarów poszczególnych, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formę płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia,
3. Newsletter – informacja handlowa dotycząca LostwithBotanicals.com w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp. oraz wszelkiej działalności około sprzedażowej, charytatywnej, działań w zakresie odpowiedzialności biznesu i innej prowadzonej przez Właściciela LostwithBotanicals.com,
4. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych - oznacza Właściciela LostwithBotanicals.com, 
5. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Właściciela LostwithBotanicals.com, działająca pod adresem: LostwithBotanicals.com, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary. 
6. Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
7. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem jego adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, która jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży,
8. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych), oraz inne usługi lub czynności, które będą wykonywane w celu skutecznej realizacji procesów sprzedażowych i działań marketingowych.

III. Zasady składania zamówień
1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 
3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem czasu, kiedy Sklep Internetowy jest niedostępny z przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Sprzedającego.
5. W przypadku dłuższej przerwy w działaniu Sklepu Internetowego mogącej mieć wpływ na dokonywanie zamówień i czas ich realizacji, Sprzedający poinformuje Klienta zamieszczając informację w Sklepie Internetowym.
6. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
7. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
8. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w formie podziękowania za złożenie zamówienia, które jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zostanie wysłane do Klienta w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia.
9. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego, o którym mowa w punkcie powyżej, oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
10. W przypadku, gdy zamówienie złożone przez Klienta nie zostało potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych, umowa przestaje wiązać obydwie strony (Klienta i Sprzedawcę).
11. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
12. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
13. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
a) płatność „za pobraniem” - gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta;
b) płatność przelewem - przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu Internetowego, 
c) płatności elektroniczna (przelew on-line) - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl).
d) płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Płatność ta jest realizowana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV. Realizacja
1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i innych krajów Europy.
2. W przypadku, gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane. 
3. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: shop@lostwithbotanicals.com, do momentu wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów. 
4. W przypadku zmiany zamówienia może się to wiązać z wydłużonym terminem realizacji zamówienia, które Klient akceptuje w momencie zmiany. Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy, jeśli zamówienie po zmianie ma większą wartość w PLN, w przypadku pomniejszenia kwoty zamówienia Sprzedawca zwróci różnicę Klientowi w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zmiany zamówienia..
5. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
6. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są wysyłane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów europejskich w terminie do pięciu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę. 
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony adres dostawy i numeru telefonu przez Klienta. W przypadku powtórnej wysyłki na prawidłowy adres Klienta – Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia przekraczającego pięć dni roboczych w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy od pięciu dni roboczych, Klient zostanie o tym poinformowany i ma prawo do anulowania zamówienia i zwrotu zapłaconej kwoty. 
9. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność „za pobraniem”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. 
10. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym, kartą płatniczą lub płatnością elektroniczną (przelew on-line), Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
11. Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą płatniczą wynosi maksymalnie 5 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
12. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez paczkomaty. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane maksymalnie 3 dnia roboczego po wysłaniu towaru. 
13. W przypadku zamówień zagranicę realizacja przesyłek następuje poprzez Pocztę Polską lub kurierem DPD lub UPS.
14. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po 2 nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane.
15. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT wysłanej elektronicznie na adres mejlowy Klienta wskazany przy zamówieniu. Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Sprzedawca nie ponosi winy za potraktowanie wiadomości e-mail przez skrzynkę pocztową Klienta jako spam. 

V.  Realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, m.in.: imię i nazwisko, pełny adres Klienta, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
3. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu Internetowego w polu tekstowym adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
4. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn i następuje poprzez wysłanie na adres shop@lostwithbotanicals.com oświadczenia o rezygnacji z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów
1. W związku ze specyfiką Towarów oferowanych przez Sprzedawcę tj. Towarami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz Towarami dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, Sprzedawca informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. W związku z tym, akceptując niniejszy Regulamin Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymane Towary nie podlegają zwrotowi i zobowiązuje się do przemyślanych zakupów w Sklepie Internetowym.

VII. Dane osobowe
1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawca wyłącznie w celu realizacji zamówień.
2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
3. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej. 

VIII. Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny (rękojmia).
3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) Żądać usunięcia wady.
Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Kupującego.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres siedziby firmy.
5. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone osobiście lub na piśmie na adres shop@lostwithbotanicals.com lub Rebelique, Wąwozowa 18/127, 02-796 Warszawa,
6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji lub odstąpieniu od umowy w trybie o którym mowa w pkt 3 lit. b Sprzedający w ciągu 14 dni zwróci środki Kupującemu.
8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji

IX. Postanowienia końcowe
1. Właścicielowi LostwithBotanicals.com przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela jest zabronione.
2. Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail shop@lostwithbotanicals.com, natomiast korespondencję papierową (pocztową) należy kierować na adres Rebelique, Wąwozowa 18 lok. 127, 02-796 Warszawa,
4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

metody płatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl